Címlap

Kezdőlap
 
Növényszervezettani Tanszék
 
A Tanszék sokrétű és jelentős mennyiségű oktatási feladatot lát el. Több különböző képzés (ELTE biológia alap- és mesterszak, biológia tanár, biofizikus, posztgraduális mikrobiológus és doktori képzések) számos, különböző területéhez (legjelentősebbek: sejttan, növények szerveződése, mikológia, gomba-növény kölcsönhatások, természetes eredetű hatóanyagok) tartozó elméleti és gyakorlati oktatását végzi.
 
A Tanszéken folyó kutatások, az oktatáshoz hasonlóan, szerteágazók, témáikban és alkalmazott módszereikben változatosak. Négy fő kutatási irány emelhető ki:
(i) A növényeket érő jelentős környezeti hatások a plasztiszok szerkezetében és működésében (pl. fotoszintézis) tetten érhető változásainak kutatása.
(ii) Különböző mikroszkópos technikák, ultrastruktúra vizsgálatok alkalmazása növények és növény-mikroba kölcsönhatások funkcionális kérdéseinek tisztázására.
(iii) Természetes, növényi és gomba eredetű bioaktív anyagcseretermékek meghatározása és izolálása, elterjedésükés potenciális gyógyszerhatóanyagként való felhasználásuk vizsgálata.
(iv) A növényeket segítő és kórokozó növény-asszociált gombák változatosságára, ezen gombák illetve kapcsolataik funkcióinak és jelentőségének megértésére irányuló kutatások.