Böddi Béla

Böddi Béla
OKTATÁS
BSc
  • Növényszervezettani vizsgálómódszerek
  • A fotoszintézis és evolúciója EA
  • Növényi anyagok spektroszkópiai vizsgálata GY
  • Writing scientific papers in English
MSc
  • Writing scientific papers in English
KUTATÁS
A plasztiszok differenciálódását befolyásoló belső és környezeti szabályozó tényezőket tanulmányozzuk, főleg a klorofill-bioszintézis befejező lépései során végbemenő biofizikai, biokémiai (molekuláris) szintű változásokat. Tanulmányozzuk a plasztisztípusok szerv- és szövetspecifikus eloszlását. Emellett a fotoredukció és a fotooxidáció arányait  vizsgáljuk sötétben differenciálódott szövetek fényre kerülésekor. Vizsgáljuk, hogy a hajtás, mint fényvezető, milyen szerepet játszik a plasztiszok fejlődésében.
 
Tanulmányozzuk fluoreszkáló hatóanyagok szintézisét gyógynövényekben.