Bóka Károly

Bóka Károly
OKTATÁS
BSc
 Növényi struktúra és funkció EA és GY
  • Sejtbiológia GY
  • Növénybiológiai vizsgálómódszerek GY
  • Elektronmikroszkópia EA
MSc
  • Növényi molekuláris organográfia
  • Fény- és elektronmikroszkópia EA és GY
  • Kísérletes növénybiológiai projektmunka
Tanárképzés
  • Sejttan EA
 
 
KUTATÁS
 
  • Növény és környezet (abiotikus és biotikus) kölcsönhatás vizsgálata főleg fény- és elektronmikroszkópos módszerekkel
  • Oxidatív stressz kialakulásának és szabályozásának vizsgálata