Kristóf Zoltán

Kristóf Zoltán
OKTATÁS
BSc
 • Sejtbiológia I és II  EA és GY
 • Növényszervezettani vizsgálómódszerek GY
 • Növényi struktúra és funkció GY
 • A növények szervezete GY
 
MSc
 • Növényi sejtbiológia EA
 • Fény- és elektronmikroszkópia EA és GY
 • Növényi szaporodásbiológia EA
 • Sejttan GY biofizikusoknak
 
KUTATÁS
 • növényi szaporodásbiológia és embriológia, illetve ezek kapcsán a sejtdifferenciáció fény és elektronmikroszkópos vizsgálata.  
 • paprika portok és mikrospóra kultúrában végbemenő androgenezishez kapcsolódó differenciációs és organizációs lépésekvizsgálata a hatékonyabb paprika DH növények előállításának céljából.  
 • Plasztiszok szerveződésének 3D ultrastruktúrális vizsgálata